Beszédek 2015 – Várnagy Anna (Színes Gyöngyök Egyesület)

Várnagy Anna – Színes Gyöngyök Egyesület (felolvasta: Balogh Lídia)

Nagy tisztelettel köszöntöm a jelenlévőket!

Immár második alkalommal kaptunk megtisztelő meghívást a rendezvényre, így mélyen fájlaljuk, hogy most személyesen nem tudunk jelen lenni a megemlékezésen.

Bár nem tudunk itt lenni veletek, de természetesen e napon idehaza Pécsett mi is megemlékezünk a párkapcsolati erőszak áldozatairól, az egyesületünk által működtetett Gyöngyház Anyaklub által bevont lányokkal, asszonyokkal, kik sajnos maguk is nagyrészt áldozatok voltak.

Sajnos a roma nők nem csak származásuk okán szenvedhetnek el hátrányokat, de helyzetüket tovább ronthatja a hagyományos kultúrából fakadó alávetett szerepük, amely szerint ők csak másodrendű emberek a férfiakhoz képest – és sokan nem is ismernek más lehetőséget, hisz nevelésük során is ezt sulykolják beléjük.

Mi azért küzdünk – a jelenlévők közül sokakkal együtt –, hogy ez a XXI. században tarthatatlan helyzet változhasson, tevékenységünkkel is elősegítve nem csak a roma nők helyzetének javulását.
Így veletek együtt segítünk azoknak, akik már nem látnak reményt, és ráirányítjuk az ifjú nemzedékek figyelmét, lányokét, fiúkét, hogy létezhet más, jobb élet is annál a rossznál, amit sokuk szülei élnek kapcsolataikban.

Sok sikert kívánva a további munkához:

Várnai Anna
Színes Gyöngyök Egyesület