Buy Cigarettes Online cigarettes cheap

Szexizmus és a nők elleni erőszak igazolásának pszichológiája

Nap: 
December 8 Csütörtök
Időpont: 
19:00
Helyszín: 
Vis Major Café, Budapest, Szent István körút 2. (bejárat a Pozsonyi út felől)

Előadó: Dr. Kovács Mónika, egyetemi docens (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar)

Az előadás két oldalról közelíti meg a nők elleni erőszak problémáját: miként hozzák létre azt a tradicionális nemi szerepekben rejlő hatalmi különbségek és miként igazolják a szexista ideológiák. Tárgyaljuk az ambivalens szexizmus elméletet, valamint az ellenséges és jóindulatú szexizmus összefüggését a jobboldali tekintélyelvűséggel és a szociális dominancia orientációval. Amellett érvelünk, hogy csak a tradicionális maszkulinitás dekonstrukciója és a szexista ideológiák kritikája révén jöhet létre olyan társadalmi közeg, amely biztonságot nyújt a nők számára.