Buy Cigarettes Online cigarettes cheap

A nők elleni erőszak

AZ ENSZ meghatározása szerint:

"A nők elleni erőszak bármely olyan, a nőket nemük miatt érő erőszakos tett, mely testi, szexuális vagy lelki sérülést okoz vagy okozhat nőknek, beleértve az effajta tettekkel való fenyegetést, valamint a kényszerítést és a szabadságtól való önkényes megfosztást, történjen az a közéletben vagy a magánszférában.

Beleértendő, de nem korlátozandó a testi, szexuális és lelki erőszakra, melyet az áldozat a családon belül szenved el, ide értve a bántalmazást, a lánygyermekkel való szexuális visszaélést, [...] a házasságon belüli nemi erőszakot [...]"

 

Az Erőszakellenes felvonulással az elmúlt 12 hónap alatt partnerük által meggyilkolt nőkre emlékezünk. A Parlament előtt déltől az elmúlt egy évben családon belüli erőszakban meggyilkolt nők, gyerekek és férfiak neveit és rövid történeteit olvassuk fel köztéri tanúságtétel formájában. A felolvasók között közéleti személyek is szerepelnek csakúgy, mint civil szervezetek képviselői és magánszemélyek. Sajtófigyelésünkből kiderült, hogy az elmúlt 12 hónapban az állami felelősségvállalás hiánya, az állami intézmények eszköztelensége és tétlensége miatt ismét emberek tucatjai haltak meg.

(Deklaráció a Nők Elleni Erőszak Megszüntetéséről, 1993)

A nők elleni erőszak a nők elleni diszkrimináció legszélsőségesebb formája, ám csak egy azok közül. A nők alacsony részvétele a politikai életben (a magyar parlamenti képviselők megközelítőleg 8 százaléka nő), a tanulástól és a választójogok gyakorlásától való eltiltás, tiltása (hazánkban a nők 1945 óta szavazhatnak vagyoni helyzetüktől függetlenül), a munkahelyi "üvegplafon", amely egy bizonyos ponton túl nem engedi a női alkalmazottak előléptetését, a nők férfiakhoz viszonyított alacsonyabb bérezése néhány más kiemelkedő példája a nők tágabb társadalomban megélt hátrányos megkülönböztetésének.

Amíg az állami intézmények nem garantálják a nők családon belüli fizikai biztonságát, és ez nők százezreinek halálához vezet szerte a világon, addig a nők elleni diszkrimináció széles skáláján a családon belüli erőszakot kiemelt helyen kell kezelnünk. A statisztikai adatok kimutatják, hogy a nők ellen elkövetett bűncselekmények között egyértelműen a családon belüli erőszak a leggyakoribb halálozási ok. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a családban, az otthon falai mögött folyó erőszak a privát szféra sérthetetlenségénél fogva gyakran láthatatlan, ami az áldozat számára jelentősen megnehezíti a segítségkérést, a környezet számára pedig a segítségnyújtást

A nők elleni erőszak fajtái

Nők elleni erőszaknak nevezünk minden olyan erőszakot, amely a személy nemi hovatartozása miatt történhet és történik meg valakivel. Az alábbiakban partnerkapcsolati erőszak legjellegzetesebb példáit soroljuk fel.

Szóbeli (verbális) erőszak

A nő lekicsinylése, sértegetése, gúnyolódás, nevetségessé tevés (például a nő külseje, vallása vagy faji hovatartozása miatt), bántalmazással, veréssel való fenyegetés, gyerekek elvételével, öngyilkossággal való fenyegetés.

Lelki erőszak

Alapvető érzelmi igények és szükségletek megtagadása, barátoktól, munkától, családtól, kedvenc foglalatosságoktól való elszigetelés vagy eltiltás, féltékenység, nő önbizalmának módszeres lerombolása, elzárkózás a problémák közös megbeszélésétől, nő állandó hibáztatása, értéktárgyainak összetörése, tárgyak összetörése/dobálása/csapkodása, fegyverrel való fenyegetőzés, félelmet keltő viselkedés (dühödt nézés, üvöltés), támadó faggatózás, életveszélyes/ijesztő autóvezetés, telefon és egyéb kommunikációs csatornák lezárása, telefonon való állandó ellenőrzés, nő zsebeinek/táskájának átkutatása.

Testi (fizikai) erőszak

Lökdösés, pofozás, fojtogatás, haj húzása/kitépése, ököllel/eszközzel való ütés, rugdosás, harapás, rázás, égetés, fegyverrel (késsel, lőfegyverrel, nehéz tárgyakkal) való fenyegetés vagy bántás, alapvető testi igények és szükségletek megtagadása (éheztetés, szomjaztatás, alvásmegvonás, ürítkezés kontrollálása), bezárás, kizárás, megkötözés és mozgásszabadság korlátozása.

Gazdasági erőszak

Anyagi függésben tartás, munkáról való lebeszélés vagy eltiltás, nő fizetésének elvétele, mindennapi kiadások megkérdőjelezése és fillérre való elszámoltatása, közös néven levő céggel (Bt., Kft.) való sakkban tartás/zsarolás.

Szexuális erőszak

Nem kívánt szexuális tevékenységre való kényszerítés, nemi erőszak, szexszel való fájdalomokozás vagy megalázás, tárggyal való nemi erőszak, intim testrészeik bántalmazása, másokkal való közösülés/prostitúció kényszerítése, reproduktív jogok korlátozása: fogamzásgátlás akadályozása vagy kényszerítése, terhességre vagy abortuszra kényszerítés.

Tények és tévhitek a nemi erőszakról

Tévhit1: Csak olyan nőket erőszakolnak meg, akik este egyedül mászkálnak az utcán.

Tévhit2: Csak fiatal, vonzó, kihívóan öltöző nőket szoktak megerőszakolni.

Tény1: Bármely nő potenciális áldozat. Mivel a legtöbb nemi erőszak előre megtervezett és megszervezett, nem állítható, hogy a nők provokálják ki. A provokáló viselkedés egyébként is relatív, és a férfiak megítélésétől függ. A viktoriánus időkben vagy a muzulmán országokban egy kivillanó boka is provokatívnak számít(ott). Egy ruha vagy valamilyen viselkedés sohasem lehet mentség egy másik ember ellen elkövetett erőszakra. Vajon akarja-e az ember, hogy kirabolják, csak azért, mert pénzt hord a zsebében? E tévhit alapja az a vélekedés, hogy a nők már pusztán női mivoltukból adódóan provokálók, s ez önmagában elég az elkövető felelősségének eltörlésére.

Tény2: Bármely korú, szociális helyzetű, lakhelyű és életstílusú nő válhat áldozattá. A nemi erőszak nem az öregedéssel, csúnyasággal vagy lakhelyváltoztatással elkerülhető, hanem a tények ismeretével és a felkészültséggel.

Tévhit: A nemi erőszak olyan, mint a természeti katasztrófák. Nincs mit tenni ellene.

Tény: Vannak megelőzési módok, amelyekkel növelhető a felkészültség és a biztonság. A tájékozottság, a tények ismerete és egy a női önvédelmi tanfolyam kiváló módja lehet a felkészülésnek, a támadó elriasztásának, valamint más áldozatok segítésének.

Tévhit1: Az erőszakolók pszichopaták.

Tévhit2: Egy férfin látszik, ha erőszakos és durva. Az ilyet el kell kerülni.

Tévhit3: Csak a kielégületlen férfiak erőszakolnak meg nőket.

Tény: A legtöbb elkövető teljesen hétköznapinak és "normálisnak" tűnik. Többségük fiatal, és rendelkezésére áll elérhető partner. Az erőszak hajtóerejét nem a kielégületlenség, hanem a nők gyűlölete és az áldozat feletti kontroll és hatalom jelenti.

Tévhit: A nők akarják az erőszakot. Sok nő fantáziál erőszakos szexről.

Tény1: A nemi erőszak nem szex, hanem erőszakos bűncselekmény, amelyben a szex csak az erőszakot szolgálja. A nemi erőszak nemcsak az egyes megerőszakolt nők személyiségi jogait sérti, hanem minden nő biztonságérzetét.

Tény2: Az erotikus fantáziálás magánügy, ezért senkin nem kérhető számon. Továbbá az erotikus fantáziálás közben az ember maga irányítja az eseményeket - ezért ennek legfőbb élménye az élvezet és a kontroll. A nemi erőszak közben az elkövető irányít - a nők által megélt legfőbb érzések a rettegés és a kontrollvesztés. A két élmény csak az erőszakot erotikusnak tartó férfiak fantáziájában és a pornóirodalomban keverhető össze - a nők mindennapi valóságában aligha.

Tévhit: A női nem igent jelent. Egy igazi nő sosem mond igent.

Tény: A nők - csakúgy mint a férfiak - képesek eldönteni, hogy érdekli-e őket a másik szexuális közeledése vagy sem. A "vonakodó nőiesség" mítosza könnyen használható a nők valós igényeinek és tapasztalatainak elhallgattatására.

Tévhit: Nem lehet megerőszakolni olyan nőt, aki nem akarja.

Tény1: Egy izgalmi állapotban levő férfi nemi szerv bármely testbe képes behatolni. Fél éves csecsemő, férfi, élettelen női holttest is esett már nemi erőszak áldozatául - a hüvely nedvesedése egyáltalán nem szükséges a behatoláshoz.

Tény2: A nők - a férfiakkal ellentétben - sosem tanulják meg testüket megvédeni és szükség esetén fegyverként felhasználni, ezért a veszélyhelyzetre sokszor teljes bénultsággal és a testükből való "kilépéssel" reagálnak. A szexuális helyzetet vagy aktust mélyen ellenző nőn azonban nem segít, ha megmerevedik és lefagy - bénultsága könnyen magyarázható nőies önalávetésnek.

Tévhit: A nemi erőszak spontán módon történik. A férfi nem tehet róla. Az ösztönei erősebbek nála.

Tény: Az erőszakos nemi közösülések több mint 80%-a részben vagy egészében előre megtervezett, és az esetek jelentős részében az áldozat otthonában vagy otthonának közelében következik be. Az esetek szintén túlnyomó többségében az elkövető az áldozat rokona, szomszédja, ismerőse, munkatársa vagy partnere.

Tévhit: A férj nem követhet el erőszakot a feleségén. A házassággal egy asszony azt is vállalja, hogy bármikor eleget tesz házastársi kötelességének.

Tény: A nőnek a házasságon belül is joga van nemet mondani. A házasság állapota senkit sem foszt meg sem alapvető emberi, sem állampolgári jogaitól. 1997 óta Magyarországon a házasságon belüli nemi erőszakot a törvény is bünteti.

Tévhit1: A nemi erőszak este, sötét utcán történik. Az elkövető idegen férfi.

Tévhit2: Nincs mit tenni. A legjobb, ha a nők nem járkálnak egyedül.

Tény: A legtöbb nemi erőszak az áldozat otthonában, illetve otthonának környékén történik. Az elkövető az esetek túlnyomó többségében az áldozat ismerőse vagy rokona.

Tévhit: Jobb az otthon biztonságos falai mögé húzódni, és nem kísérteni a sorsot.

Tény: Az otthon messze a nem a legbiztonságosabb hely. A legtöbb nemi erőszak az áldozat otthonában, illetve otthonának környékén történik. Az elkövető az esetek túlnyomó többségében az áldozat ismerőse vagy rokona.

Tévhit: A legtöbb nemi erőszakot cigányok férfiak követik el fehér nők ellen.

Tény: A legtöbb nemi erőszak azonos faji hovatartozásúak között következik be. Az erőszakosság mértéke és gyakorisága hasonló minden etnikai csoportban és minden társadalmi-gazdasági szinten.

Tévhit: Nem kell ezen annyit rágódni, hamar el kell felejteni. Ami megtörtént, az megtörtént.

Tény: A nemi erőszakot elkövetők 87 százaléka fegyvert hord magánál, vagy bántalmazással, esetleg gyilkossággal fenyegeti áldozatát. A nemi erőszak során a legtöbb nő attól fél a legjobban, hogy a támadó megcsonkítja vagy megöli. Ez az élmény sok nő további életformájára meghatározó hatással van, a rettegés mindennapjainak részévé válik. Megfelelő szaksegítség híján a lelki erőszak okozta sérülések évekkel azután is megmaradnak, hogy a testi sebek már begyógyultak.

Tévhit: Ha egyszer feltámad a vágy, a férfinak muszáj kielégülnie.

Tény: Senkinek nem joga, hogy egy másik ember testét annak akarata ellenére puszta tárgyként és testnyílásként használja. Mindenki felelős a saját nemi vágyai erőszakmentes kielégítéséért. Ha csakis a kielégülés a cél, akkor erre más olyan lehetőség is van, amelyekhez nem szükséges egy nő jelenléte.

Tévhit: A legtöbbször nem is történik erőszak, csak a nő meggondolta magát, vagy bosszúból vádaskodik.

Tény: A nemi erőszak miatti vádaskodás nem gyakori. A hamis bejelentések aránya körülbelül 2-2,5% - nem több, mint a többi bűncselekmény esetében.

Tévhit: Ma már mindenhol kapható gázspray, ami biztonságot nyújt.

Tény: Mivel a legtöbb nemi erőszak az áldozat, vagy annak barátja otthonában történik, az otthonukban épp az egyik szobából a másikba átsétáló nőknél nincs gázspray vagy más önvédelmi fegyver. A nő leghatékonyabb fegyvere a saját teste. A női önvédelmi tanfolyamokon egyszerű, ugyanakkor hatásos védekezési technikák sajátíthatók el.

Tévhit: Nem lehet erőszakról beszélni, ha az áldozat nem védekezett.

Tény1: Egy szexuális támadás életveszélyes is lehet; a legfontosabb az adott helyzetben az, hogy az áldozat túlélje. Egy rablótámadás során is ritka, hogy az áldozat megpróbálna ellenállni, mégsem feltételezi róla senki, hogy önszántából vált meg értékeitől.

Tény2: A női szocializációnak nem része az aktív önvédelem képességének megtanulása. A nők a támadáskor sokszor egyszerűen lefagynak, ám ez nem jelenti azt, hogy nem akartak védekezni, vagy beleegyeztek volna a közösülésbe.

Tévhit: Az a nő, aki becsípett vagy drogozott, gyakorlatilag beleegyezett a szexbe.

Tény: A döntésképtelenség nem azonos a beleegyezéssel, hiszen egy kiszolgáltatott, öntudatlan emberrel való szexuális kapcsolat lehetetlenné teszi a tudatosságot és a kölcsönösséget. Egyes nyugati országokban a döntésképtelen emberrel való közösülést a törvény egyértelműen nemi erőszakként definiálja, és ennek megfelelően bünteti.

A NŐK ELLENI ERŐSZAK ÉLETCIKLUSOK SZERINT

A családon belüli erőszak csupán egy a nők által megélt diszkrimináció és erőszakfajták között. Az alábbi lista mind a család, mind az európai kultúra keretein kívül tekinti át a lányok és nők ellen életkor szerint elkövetett leggyakoribb erőszakfajtákat.

Születés előtt

 • Szelektív abortusz* (lánymagzatok elhajtása)
 • Az anya bántalmazása (pl. lánymagzat kirúgása az anyából)

Csecsemőkor

 • Lánycsecsemők szisztematikus megölése*
 • Lánycsecsemők szisztematikus alultáplálása a fiúcsecsemők javára*
 • Testi bántalmazás: verés, dobálás, falhoz vágás, éheztetés
 • Lelki bántalmazás: kiabálás, fenyegetés, elhanyagolás
 • Szexuális bántalmazás: nemi szervek bántása, nemi erőszak
 • Nemi szervek csonkítása (FGM, Female Genital Mutilation)

Gyerekkor

 • Nemi szervek csonkítása (FGM, Female Genital Mutilation)
 • Gyermekházasság
 • Lelki bántalmazás
 • Incesztus: bizalmi személy (a leggyakrabban gondozó) szexuális közeledése
 • Gyermekprostitúció
 • Gyermekpornográfia

Kamasz- és felnőttkor

 • "Randi erőszak" (date rape) (Ismerős által elkövetett nemi erőszak a randevún, házibuliban, stb.)
 • "Udvarlási" erőszak: savszórás (Jellemző területek: India, Banglades, Indonézia. A gyakorlat lényege, hogy a házasodási vagy egyébajánlatra nemet mondó nő arcába savat szórnak, ezzel ellehetetlenítve házassági - és sokszor egyetlen gazdasági túlélési - esélyét.)
 • Gazdasági befolyással elért szex (Iskolás lányok szexuális kapcsolata gazdag férfiakkal, akik fizetik tandíjukat.)
 • Munkahelyi szexuális erőszak: nemi erőszak; szexuális zaklatás előléptetés, munkahely megtartása fejében
 • Prostitúció
 • Pornográfia
 • Nőkereskedelem
 • Házasságon belüli nemi erőszak
 • Hozománybántalmazás és hozománygyilkosság* (Jellemző terület: India. A lányokkal járó hozomány és vagyon felhalmozásának és megtartásának módszere. Nem ritka egy férfi életében az egymás után négy-öt "otthoni balesetet" - halálra forrázás, megégés - szenvedett feleség.)
 • Házastárs általi gyilkosság
 • Sérült és fogyatékos nők bántalmazása
 • Terhesség kierőszakolása

Időskor

 • Indiai özvegyek kierőszakolt "öngyilkossága" vagy megölése gazdasági okokból vagy a tradícióra való hivatkozásból
 • Szexuális bántalmazás
 • Testi erőszak
 • Lelki bántalmazás

 

*A népesedési adatok azt mutatják, hogy e gyakorlatok hatására szerte a világon nők milliói "hiányoznak".

Forrás: NANE Egyesület
www.nane.hu